bắn chưởng bằng đầu ngón tay dragon ball Archive

Dragon Ball Wiki