arale sống ở đâu Archives » Dragon Ball Wiki arale sống ở đâu Archives » Dragon Ball Wiki

arale sống ở đâu Archive

Penguin Village

Penguin Village (ペンギン村) còn được gọi là làng Chim cánh bụt, nằm trên đảo Gengoro. Goku đã đuổi đánh General Blue đến tận đây và gặp mặt Arale Norimaki. ...Read More