ai được lên thiên đường dragon ball Archives » Dragon Ball Wiki ai được lên thiên đường dragon ball Archives » Dragon Ball Wiki

ai được lên thiên đường dragon ball Archive

Thiên đường

Heaven (天国, Tengoku), còn được gọi là  Upper World. Là một hành tinh khổng lồ nằm trong Other World, nơi bao quanh bởi hoa và các loại cây cỏ. ...Read More