Dragon Ball Dream Match

Chap 4 – Goku vs Android 21BÁO CHAP LỖI VÀO NHÓM -> WIKI TRUYỆN

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
BÁO CHAP LỖI VÀO NHÓM -> WIKI TRUYỆN

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!