Thông tin truyện

Dragon Ball Màu

Tác giả:

Akira Toriyama

Thể loại:

Chính truyện

Nhóm dịch:

A4V

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

91

Dragon Ball Màu

tham gia nhóm làm màu nhé các chế https://www.facebook.com/groups/shounenfullcolor/
Sửa lỗi không xem được truyện, Click -> Fix lỗi hỏng ảnh
CHIA SẺ TRUYỆN CHO BẠN BÈ CÙNG XEM:

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Dragon Ball Màu – Hello world! 30/08/2017
2 Dragon Ball Màu – Chap 1 27/09/2017
3 Dragon Ball Màu – Chap 2 27/09/2017
4 Dragon Ball Màu – Chap 3 27/09/2017
5 Dragon Ball Màu – Chap 4 27/09/2017
6 Dragon Ball Màu – Chap 5 27/09/2017
7 Dragon Ball Màu – Chap 6 27/09/2017
8 Dragon Ball Màu – Chap 7 27/09/2017
9 Dragon Ball Màu – Chap 8 27/09/2017
10 Dragon Ball Màu – Chap 9 27/09/2017
11 Dragon Ball Màu – Chap 10 27/09/2017
12 Dragon Ball Màu – Chap 11 27/09/2017
13 Dragon Ball Màu – Chap 12 27/09/2017
14 Dragon Ball Màu – Chap 13 27/09/2017
15 Dragon Ball Màu – Chap 14 27/09/2017
16 Dragon Ball Màu – Chap 15 27/09/2017
17 Dragon Ball Màu – Chap 16 27/09/2017
18 Dragon Ball Màu – Chap 17 27/09/2017
19 Dragon Ball Màu – Chap 18 27/09/2017
20 Dragon Ball Màu – Chap 19 27/09/2017
21 Dragon Ball Màu – Chap 20 27/09/2017
22 Dragon Ball Màu – Chap 21 27/09/2017
23 Dragon Ball Màu – Chap 22 27/09/2017
24 Dragon Ball Màu – Chap 23 27/09/2017
25 Dragon Ball Màu – Chap 24 27/09/2017
26 Dragon Ball Màu – Chap 25 27/09/2017
27 Dragon Ball Màu – Chap 26 27/09/2017
28 Dragon Ball Màu – Chap 27 27/09/2017
29 Dragon Ball Màu – Chap 28 27/09/2017
30 Dragon Ball Màu – Chap 29 27/09/2017
31 Dragon Ball Màu – Chap 30 27/09/2017
32 Dragon Ball Màu – Chap 31 27/09/2017
33 Dragon Ball Màu – Chap 32 27/09/2017
34 Dragon Ball Màu – Chap 33 27/09/2017
35 Dragon Ball Màu – Chap 34 27/09/2017
36 Dragon Ball Màu – Chap 35 27/09/2017
37 Dragon Ball Màu – Chap 36 27/09/2017
38 Dragon Ball Màu – Chap 37 27/09/2017
39 Dragon Ball Màu – Chap 38 27/09/2017
40 Dragon Ball Màu – Chap 39 27/09/2017
41 Dragon Ball Màu – Chap 40 27/09/2017
42 Dragon Ball Màu – Chap 41 27/09/2017
43 Dragon Ball Màu – Chap 42 27/09/2017
44 Dragon Ball Màu – Chap 43 27/09/2017
45 Dragon Ball Màu – Chap 44 27/09/2017
46 Dragon Ball Màu – Chap 45 27/09/2017
47 Dragon Ball Màu – Chap 46 27/09/2017
48 Dragon Ball Màu – Chap 47 27/09/2017
49 Dragon Ball Màu – Chap 48 27/09/2017
50 Dragon Ball Màu – Chap 49 27/09/2017
51 Dragon Ball Màu – Chap 50 27/09/2017
52 Dragon Ball Màu – Chap 51 27/09/2017
53 Dragon Ball Màu – Chap 52 27/09/2017
54 Dragon Ball Màu – Chap 53 28/09/2017
55 Dragon Ball Màu – Chap 54 28/09/2017
56 Dragon Ball Màu – Chap 55 28/09/2017
57 Dragon Ball Màu – Chap 56 28/09/2017
58 Dragon Ball Màu – Chap 57 06/03/2018
59 Dragon Ball Màu – Chap 58 06/03/2018
60 Dragon Ball Màu – Chap 59 06/03/2018
61 Dragon Ball Màu – Chap 60 06/03/2018
62 Dragon Ball Màu – Chap 61 06/03/2018
63 Dragon Ball Màu – Chap 62 06/03/2018
64 Dragon Ball Màu – Chap 63 06/03/2018
65 Dragon Ball Màu – Chap 64 06/03/2018
66 Dragon Ball Màu – Chap 65 06/03/2018
67 Dragon Ball Màu – Chap 66 06/03/2018
68 Dragon Ball Màu – Chap 67 06/03/2018
69 Dragon Ball Màu – Chap 68 06/03/2018
70 Dragon Ball Màu – Chap 69 06/03/2018
71 Dragon Ball Màu – Chap 70 06/03/2018
72 Dragon Ball Màu – Chap 71 06/03/2018
73 Dragon Ball Màu – Chap 72 06/03/2018
74 Dragon Ball Màu – Chap 73 06/03/2018
75 Dragon Ball Màu – Chap 74 06/03/2018
76 Dragon Ball Màu – Chap 75 06/03/2018
77 Dragon Ball Màu – Chap 76 06/03/2018
78 Dragon Ball Màu – Chap 77 06/03/2018
79 Dragon Ball Màu – Chap 78 06/03/2018
80 Dragon Ball Màu – Chap 79 06/03/2018
81 Dragon Ball Màu – Chap 80 06/03/2018
82 Dragon Ball Màu – Chap 81 06/03/2018
83 Dragon Ball Màu – Chap 82 06/03/2018
84 Dragon Ball Màu – Chap 83 06/03/2018
85 Dragon Ball Màu – Chap 84 06/03/2018
86 Dragon Ball Màu – Chap 85 06/03/2018
87 Dragon Ball Màu – Chap 86 06/03/2018
88 Dragon Ball Màu – Chap 87 06/03/2018
89 Dragon Ball Màu – Chap 88 06/03/2018
90 Dragon Ball Màu – Chap 89 06/03/2018
91 Dragon Ball Màu – Chap 90 06/03/2018
92 Dragon Ball Màu – Chap 91 06/03/2018
93 Dragon Ball Màu – Chap 92 06/03/2018
94 Dragon Ball Màu – Chap 93 06/03/2018
95 Dragon Ball Màu – Chap 94 06/03/2018
96 Dragon Ball Màu – Chap 95 06/03/2018
97 Dragon Ball Màu – Chap 96 06/03/2018

Bình luận

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!