Thông tin truyện

Dragon Ball Màu

Tác giả:

Akira Toriyama

Thể loại:

Chính truyện

Nhóm dịch:

A4V

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

269

Dragon Ball Màu

Chap 1->96 Tiếng Việt do A4V làm (hiện đang die, mình đang fix, sắp xong r) Chap 96-520: Tiếng nước ngoài kích cỡ 665x1024 chưa ai dịch Hiện tại mình đang nắm giữ Full chap chất lượng cao 1910x3056 nhưng ém hàng không up (đã edit tiếng việt Saiyan Saga) tham gia nhóm làm màu nhé các chế:https://www.facebook.com/groups/shounenfullcolor/

BÁO CHAP LỖI VÀO NHÓM -> WIKI TRUYỆN

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Dragon Ball Màu – Chap 1 27/09/2017
2 Dragon Ball Màu – Chap 2 27/09/2017
3 Dragon Ball Màu – Chap 3 27/09/2017
4 Dragon Ball Màu – Chap 4 27/09/2017
5 Dragon Ball Màu – Chap 5 27/09/2017
6 Dragon Ball Màu – Chap 6 27/09/2017
7 Dragon Ball Màu – Chap 7 27/09/2017
8 Dragon Ball Màu – Chap 8 27/09/2017
9 Dragon Ball Màu – Chap 9 27/09/2017
10 Dragon Ball Màu – Chap 10 27/09/2017
11 Dragon Ball Màu – Chap 11 27/09/2017
12 Dragon Ball Màu – Chap 12 27/09/2017
13 Dragon Ball Màu – Chap 13 27/09/2017
14 Dragon Ball Màu – Chap 14 27/09/2017
15 Dragon Ball Màu – Chap 15 27/09/2017
16 Dragon Ball Màu – Chap 16 27/09/2017
17 Dragon Ball Màu – Chap 17 27/09/2017
18 Dragon Ball Màu – Chap 18 27/09/2017
19 Dragon Ball Màu – Chap 19 27/09/2017
20 Dragon Ball Màu – Chap 20 27/09/2017
21 Dragon Ball Màu – Chap 21 27/09/2017
22 Dragon Ball Màu – Chap 22 27/09/2017
23 Dragon Ball Màu – Chap 23 27/09/2017
24 Dragon Ball Màu – Chap 24 27/09/2017
25 Dragon Ball Màu – Chap 25 27/09/2017
26 Dragon Ball Màu – Chap 26 27/09/2017
27 Dragon Ball Màu – Chap 27 27/09/2017
28 Dragon Ball Màu – Chap 28 27/09/2017
29 Dragon Ball Màu – Chap 29 27/09/2017
30 Dragon Ball Màu – Chap 30 27/09/2017
31 Dragon Ball Màu – Chap 31 27/09/2017
32 Dragon Ball Màu – Chap 32 27/09/2017
33 Dragon Ball Màu – Chap 33 27/09/2017
34 Dragon Ball Màu – Chap 34 27/09/2017
35 Dragon Ball Màu – Chap 35 27/09/2017
36 Dragon Ball Màu – Chap 36 27/09/2017
37 Dragon Ball Màu – Chap 37 27/09/2017
38 Dragon Ball Màu – Chap 38 27/09/2017
39 Dragon Ball Màu – Chap 39 27/09/2017
40 Dragon Ball Màu – Chap 40 27/09/2017
41 Dragon Ball Màu – Chap 41 27/09/2017
42 Dragon Ball Màu – Chap 42 27/09/2017
43 Dragon Ball Màu – Chap 43 27/09/2017
44 Dragon Ball Màu – Chap 44 27/09/2017
45 Dragon Ball Màu – Chap 45 27/09/2017
46 Dragon Ball Màu – Chap 46 27/09/2017
47 Dragon Ball Màu – Chap 47 27/09/2017
48 Dragon Ball Màu – Chap 48 27/09/2017
49 Dragon Ball Màu – Chap 49 27/09/2017
50 Dragon Ball Màu – Chap 50 27/09/2017
51 Dragon Ball Màu – Chap 51 27/09/2017
52 Dragon Ball Màu – Chap 52 27/09/2017
53 Dragon Ball Màu – Chap 53 28/09/2017
54 Dragon Ball Màu – Chap 54 28/09/2017
55 Dragon Ball Màu – Chap 55 28/09/2017
56 Dragon Ball Màu – Chap 56 28/09/2017
57 Dragon Ball Màu – Chap 57 06/03/2018
58 Dragon Ball Màu – Chap 58 06/03/2018
59 Dragon Ball Màu – Chap 59 06/03/2018
60 Dragon Ball Màu – Chap 60 06/03/2018
61 Dragon Ball Màu – Chap 61 06/03/2018
62 Dragon Ball Màu – Chap 62 06/03/2018
63 Dragon Ball Màu – Chap 63 06/03/2018
64 Dragon Ball Màu – Chap 64 06/03/2018
65 Dragon Ball Màu – Chap 65 06/03/2018
66 Dragon Ball Màu – Chap 66 06/03/2018
67 Dragon Ball Màu – Chap 67 06/03/2018
68 Dragon Ball Màu – Chap 68 06/03/2018
69 Dragon Ball Màu – Chap 69 06/03/2018
70 Dragon Ball Màu – Chap 70 06/03/2018
71 Dragon Ball Màu – Chap 71 06/03/2018
72 Dragon Ball Màu – Chap 72 06/03/2018
73 Dragon Ball Màu – Chap 73 06/03/2018
74 Dragon Ball Màu – Chap 74 06/03/2018
75 Dragon Ball Màu – Chap 75 06/03/2018
76 Dragon Ball Màu – Chap 76 06/03/2018
77 Dragon Ball Màu – Chap 77 06/03/2018
78 Dragon Ball Màu – Chap 78 06/03/2018
79 Dragon Ball Màu – Chap 79 06/03/2018
80 Dragon Ball Màu – Chap 80 06/03/2018
81 Dragon Ball Màu – Chap 81 06/03/2018
82 Dragon Ball Màu – Chap 82 06/03/2018
83 Dragon Ball Màu – Chap 83 06/03/2018
84 Dragon Ball Màu – Chap 84 06/03/2018
85 Dragon Ball Màu – Chap 85 06/03/2018
86 Dragon Ball Màu – Chap 86 06/03/2018
87 Dragon Ball Màu – Chap 87 06/03/2018
88 Dragon Ball Màu – Chap 88 06/03/2018
89 Dragon Ball Màu – Chap 89 06/03/2018
90 Dragon Ball Màu – Chap 90 06/03/2018
91 Dragon Ball Màu – Chap 91 06/03/2018
92 Dragon Ball Màu – Chap 92 06/03/2018
93 Dragon Ball Màu – Chap 93 06/03/2018
94 Dragon Ball Màu – Chap 94 06/03/2018
95 Dragon Ball Màu – Chap 95 06/03/2018
96 Dragon Ball Màu – Chap 96 06/03/2018
97 Dragon Ball Màu – Chap 97 20/12/2018
98 Dragon Ball Màu – Chap 98 20/12/2018
99 Dragon Ball Màu – Chap 99 20/12/2018
100 Dragon Ball Màu – Chap 100 20/12/2018

Bình luận

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!