Nhẫn thời gian

The Time Ring (時の指輪 Toki no Yubiwa) là nhẫn thời gian cho phép các Kaioshin du hành thời gian