Akira giải thích lý do sự khác biệt giữa Manga và Anime

Akira: “Các tình tiết độc giả thắc mắc đều là ý tưởng riêng của Toyotaro”