Ultra Instinct – Bản năng vô cực

Anh hùng bàn phím Goku – Tay nhanh hơn não :))