Zenkai – Năng lực đặc biệt của Saiyan

Zenkai (Saiyan Power, 全開,sức mạnh của người Saiyan) một thuật ngữ nói về đặc điểm di truyền của người Saiyan cho phép sức mạnh, khả năng của họ gia tăng khi chiến đấu