Ai mới là huyền thoại Super Saiyan?

Chưa chắc là Broly đâu nhé ;))