Demon Realm

The Demon Realm (魔界, Makai) có thể gọi là Thế giới Quỷ – Devil World nằm ở dưới đáy của thế giới sống.