Tộc Namek

Namekians là chủng tộc người Namek đã tạo ra ngọc rồng từ những mảnh vỡ của Ngọc rồng siêu cấp