Ý nghĩa Logo – Biểu tượng của các vũ trụ

Mỗi vũ trụ lại có 1 ý nghĩa riêng