Những tư liệu dùng để viết nên Dragon Ball

Có rất nhiều tình tiết trong thế giới Dragon Ball mà tác giả lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học/điện ảnh/nghệ thuật khác