Tiến sĩ Brief

Tiến sĩ Brief (ブ リ ー フ 博士, Burīfu Hakase) là một nhà khoa học đại tài, sáng lâp tập đoàn Capsule, đồng thời là bố của Bulma và Tights.