Yamoshi

Yamoshi (ヤモシ) là 1 “huyền thoại” của người Saiyan. Anh là người đầu tiên đạt được sức mạnh Super Saiyan và thậm chí là Super Saiyan God và cũng chính là “đối thủ trong mơ” của Beerus.