Jiren

Jiren (ジレン) , anh là thành viên của biệt đội  Pride Troopers – biệt hiệu Jiren Xám .  Anh là người mạnh nhất trong đội vũ trụ thứ 11