Tuổi các nhân vật trong Dragon Ball

Dữ liệu dựa trên Dragon Ball guides và các tình tiết trong truyện, về cơ bản là chính xác.