(kết thúc) Tường thuật kết quả giải đấu 12 vũ trụ

Vũ trụ nào đã giành chiến thắng?Điều ước với rồng thần siêu cấp là gì?