Tộc Saiyan

1 trong những tộc mạnh nhất vũ trụ…phục vụ dưới chướng Frieza :))