Chủng tộc Frost Demons

Frost Demons (しもおにじん, Shimōni-jin) là chủng tộc quái vật máu lạnh mà Frieza là một trong số đó.