Dragon Ball Online là gì?

Dragon Ball Online lấy bối cảnh năm 1000,chính xác 216 năm kể từ đại hội Võ thuật Thế giới lần thứ 28 khi Goku gặp UUB (năm 784)