Tại sao hồi bé Goku không hủy diệt trái đất?

Điều gì đã xảy ra lúc Goku đáp tàu vũ trụ xuống địa cầu?