tại sao UUB không chiến đấu ở bộ Super Archive

Dragon Ball Wiki