búa bao kéo Archives » Dragon Ball Wiki búa bao kéo Archives » Dragon Ball Wiki

búa bao kéo Archive

Búa Bao Kéo

Búa Bao Kéo (ジャン拳) là một chiêu thức của Goku khi còn bé, được sử dụng thường xuyên ở những chap đầu của bộ truyện. ...Read More