Top 10 người trái đất mạnh nhất

krillin vs tien shinhan ai mạnh hơn?