Danh sách các Android trong Dragon Ball

Androids (人造 人間, Jinzōningen, “Con người nhân tạo”) là những người máy hoặc nửa người nửa máy, hầu hết được tạo ra bởi nhà khoa học ác độc- Tiến sĩ Gero