Thông tin truyện

Tạp Chí Phồng Tôm

Tác giả:

Phồng Tôm Team

Thể loại:

Các truyện khác

Nhóm dịch:

Dragonballwiki.net

Trạng thái:

Tạm ngưng

Lượt xem:

1583

Tạp Chí Phồng Tôm

Tạp chí của thánh, không xem đấm phát chết luôn
CHIA SẺ TRUYỆN CHO BẠN BÈ CÙNG XEM:

Danh sách chương

Bình luận