Thông tin truyện

Tạp Chí Phồng Tôm

Tác giả:

Phồng Tôm Team

Thể loại:

Các truyện khác

Nhóm dịch:

Dragonballwiki.net

Trạng thái:

Tạm ngưng

Lượt xem:

5137

Tạp Chí Phồng Tôm

Tạp chí của thánh, không xem đấm phát chết luôn

BÁO CHAP LỖI VÀO NHÓM -> WIKI TRUYỆN

Danh sách chương

Bình luận