Super Dragon Ball Heroes: Hành tinh ngục tù

Chap 6 – Vũ Trụ 6 Gặp Nạn !BÁO CHAP LỖI VÀO NHÓM -> WIKI TRUYỆN

y3.jpg
y4.jpg
y5.jpg
y6.jpg
y7.jpg
y8.jpg
y9.jpg
y10.png
y11.jpg
y12.png
y13.jpg
y14.jpg
y15.jpg
y16.jpg
y17.jpg
y18.jpg
y19.png
y20.png
y21.jpg
y22.jpg
y23.jpg
y24.jpg
y25.jpg
y26.jpg
y27.jpg
y28.jpg
y29.jpg
y30.jpg
y31.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
BÁO CHAP LỖI VÀO NHÓM -> WIKI TRUYỆN

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!