Thông tin truyện

Dragon Ball Zeroverse

Tác giả:

Đang cập nhật

Thể loại:

Các truyện khác

Nhóm dịch:

Đang cập nhật...

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

303

Dragon Ball Zeroverse

1 truyện của trung quốc, đang chờ dịch Xem tiếng Anh tạm tại đây: http://thedaoofdragonball.com/manga/dragon-ball-zeroverse/

Các chương mới nhất

BÁO CHAP LỖI VÀO NHÓM -> WIKI TRUYỆN

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật

Bình luận

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!