Thông tin truyện

Dragon Ball Super

Tác giả:

Akira Toriyama (Người Vẽ : Toyotarou)

Thể loại:

Chính truyện

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

999272

Dragon Ball Super

Câu chuyện của Dragon Ball Super diễn ra ngay sau khi chiến đấu với Ma Nhân Bư, cuộc sống ở trái đất lại được hòa bình thêm 1 lần nữa. Sau đó vì nhà gần như hết tiền để chi tiêu Chichi tiền ra lệnh cho Goku phải đi kiếm tiền, và không được phép luyện tập trong thời gian này!! Videl sắp trở thành chị dâu của Goten nên Goten đã đặt ra một cuộc hành trình cùng với TRunks để tìm cho Videl một món quà! Nhưng rồi ở 1 nơi xa xăm trong vũ trụ, 1 điều khủng khiếp sẽ đến....

BÁO CHAP LỖI VÀO NHÓM -> WIKI TRUYỆN

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật Tải
1 Dragon Ball Super – Chap 1 27/09/2017 Download
2 Dragon Ball Super – Chap 2 27/09/2017 Download
3 Dragon Ball Super – Chap 3 27/09/2017 Download
4 Dragon Ball Super – Chap 4 27/09/2017 Download
5 Dragon Ball Super – Chap 5 27/09/2017 Download
6 Dragon Ball Super – Chap 6 27/09/2017 Download
7 Dragon Ball Super – Chap 7 27/09/2017 Download
8 Dragon Ball Super – Chap 8 27/09/2017 Download
9 Dragon Ball Super – Chap 9 27/09/2017 Download
10 Dragon Ball Super – Chap 10 27/09/2017 Download
11 Dragon Ball Super – Chap 11 27/09/2017 Download
12 Dragon Ball Super – Chap 12 27/09/2017 Download
13 Dragon Ball Super – Chap 13 27/09/2017 Download
14 Dragon Ball Super – Chap 14 27/09/2017 Download
15 Dragon Ball Super – Chap 15 27/09/2017 Download
16 Dragon Ball Super – Chap 16 27/09/2017 Download
17 Dragon Ball Super – Chap 17 27/09/2017 Download
18 Dragon Ball Super – Chap 18 27/09/2017 Download
19 Dragon Ball Super – Chap 19 27/09/2017 Download
20 Dragon Ball Super – Chap 20 27/09/2017 Download
21 Dragon Ball Super – Chap 21 27/09/2017 Download
22 Dragon Ball Super – Chap 22 27/09/2017 Download
23 Dragon Ball Super – Chap 23 27/09/2017 Download
24 Dragon Ball Super – Chap 24 27/09/2017 Download
25 Dragon Ball Super – Chap 25 27/09/2017 Download
26 Dragon Ball Super – Chap 26 27/09/2017 Download
27 Dragon Ball Super – Chap 27 27/09/2017 Download
28 Dragon Ball Super – Chap 28 27/09/2017 Download
29 Dragon Ball Super – Chap 29 19/10/2017 Download
30 Dragon Ball Super – Chap 30 10/12/2017 Download
31 Dragon Ball Super – Chap 31 14/12/2017 Download
32 Dragon Ball Super – Chap 32 18/01/2018 Download
33 Dragon Ball Super – Chap 33 18/02/2018 Download
34 Dragon Ball Super – Chap 34 17/03/2018 Download
35 Dragon Ball Super – Chap 35 21/04/2018 Download
36 Dragon Ball Super – Chap 36 23/05/2018 Download
37 Dragon Ball Super – Chap 37 02/07/2018 Download
38 Dragon Ball Super – Chap 38 20/07/2018 Download
39 Dragon Ball Super – Chap 39 18/08/2018 Download
40 Dragon Ball Super – Chap 40 21/09/2018 Download
41 Dragon Ball Super – Chap 41 18/10/2018 Download
42 Dragon Ball Super – Chap 42 18/11/2018 Download
43 Dragon Ball Super – Chap 43 19/12/2018 Download
44 Dragon Ball Super – Chap 44 21/01/2019 Download
45 Dragon Ball Super – Goten & Trunks canh đảo đụng độ Cell Jr (Full Color) 17/02/2019
46 Dragon Ball Super – Chap 45 20/02/2019 Download
47 Dragon Ball Super – Chap 46 17/03/2019 Download
48 Dragon Ball Super – Chap 47 19/04/2019 Download
49 Dragon Ball Super – Chap 48 18/05/2019 Download
50 Dragon Ball Super – Chap 49 20/06/2019 Download
51 Dragon Ball Super – Chap 50 19/07/2019 Download
52 Dragon Ball Super – Chap 51 20/08/2019 Download
53 Dragon Ball Super – Chap 52 20/09/2019 Download
54 Dragon Ball Super – Chap 53 19/10/2019 Download
55 Dragon Ball Super – Chap 54 20/11/2019 Download
56 Dragon Ball Super – Chap 55 20/12/2019 Download
57 Dragon Ball Super – Chap 56 19/01/2020 Download
58 Dragon Ball Super – Chap 57 20/02/2020 Download
59 Dragon Ball Super – Chap 58 19/03/2020 Download
60 Dragon Ball Super – Chap 59 13/04/2020 Download
61 Dragon Ball Super – Chap 60 15/05/2020 Download
62 Dragon Ball Super – Chap 61 11/06/2020 Download
63 Dragon Ball Super – Chap 62 13/07/2020 Download
64 Dragon Ball Super – Chap 63 19/08/2020 Download
65 Dragon Ball Super – Chap 64 18/09/2020 Download
66 Dragon Ball Super – Chap 65 13/10/2020 Download
67 Dragon Ball Super – Chap 66 13/11/2020 Download
68 Dragon Ball Super – Chap 67 20/12/2020 Download
69 Dragon Ball Super – Chap 68 14/01/2021 Download
70 Dragon Ball Super – Chap 69 13/02/2021 Download
71 Dragon Ball Super – Chap 70 12/03/2021 Download
72 Dragon Ball Super – Chap 71 14/04/2021 Download
73 Dragon Ball Super – Chap 72 14/05/2021 Download
74 Dragon Ball Super – Chap 73 14/06/2021 Download
75 Dragon Ball Super – Chap 74 14/07/2021 Download
76 Dragon Ball Super – Chap 75 12/08/2021 Download
77 Dragon Ball Super – Chap 76 14/09/2021 Download
78 Dragon Ball Super – Chap 77 14/10/2021 Download
79 Dragon Ball Super – Chap 78 13/11/2021 Download
80 Dragon Ball Super – Chap 79 20/12/2021 Download
81 Dragon Ball Super – Chap 80 20/01/2022 Download
82 Dragon Ball Super – Chap 81 20/02/2022 Download
83 Dragon Ball Super – Chap 82 18/03/2022 Download
84 Dragon Ball Super – Chap 83 14/04/2022 Download
85 Dragon Ball Super – Chap 84 19/05/2022 Download
86 Dragon Ball Super – Chap 85 20/06/2022 Download
87 Dragon Ball Super – Chap 86 20/07/2022 Download
88 Dragon Ball Super – Chap 87 19/08/2022 Download
89 Dragon Ball Super – Chap 88 20/12/2022 Download
90 Dragon Ball Super – Chap 89 19/01/2023 Download
91 Dragon Ball Super – Chap 90 20/02/2023 Download
92 Dragon Ball Super – Chap 91 13/03/2023

Bình luận