Thông tin truyện

Dragon ball new age

Tác giả:

Malik

Thể loại:

Ngoại truyện

Nhóm dịch:

T2O

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

1496

Dragon ball new age

TRONG THẾ GIỚI NGỌC RỒNG THÌ TRÁI ĐẤT THÂN YÊU CỦA CHÚNG TA LUÔN ĐỨNG TRƯỚC CÁC SỰ ĐE DỌA NGUY HIỂM, VÀ LẦN NÀO CŨNG DO GÔ KU VÀ CÁC BẠN CỦA CẬU ẤY CỨU GIÚP CHO. VÀ NGỌC RỒNG SAO ĐEN ĐÃ MỞ MÀN CHO CUỘC HÀNH TRÌNH MỚI CỦA DRAGON BALL GT, VÌ GIẢI CỨU ĐỊA CẦU MÀ GÔ KU MỘT LẦN NỮA PHẢI BẮT ĐẦU CUỘC HÀNH TRÌNH MỚI ĐẦY NGUY HIỂM NGOÀI VŨ TRỤ BẰNG Ý CHÍ KIÊN CƯỜNG MÀ GÔ KU ĐÃ PHÁ ĐƯỢC CẢNH GIỚI CỦA SIÊU SAY YA 3, TRỞ THÀNH SIÊU SAY YA CẤP 4 THẾ LÀ VŨ TRỤ LẠI TRỞ LẠI TRẠNG THÁI HÒA BÌNH, SAU KHI ĐÁNH BẠI BABY THÌ LỊCH SỬ CHUYỂN SANG MỘT TRANG MỚI, VÀ KHÔNG GIỐNG VỚI CÁC CÂU CHUYỆN TRƯỚC ĐÓ, CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TA BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY.

BÁO CHAP LỖI VÀO NHÓM -> WIKI TRUYỆN

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1Dragon ball new age – Chương 0 27/09/2017
2Dragon ball new age – Chap 1 27/09/2017
3Dragon ball new age – Chap 2 27/09/2017
4Dragon ball new age – Chap 3 27/09/2017
5Dragon ball new age – Chap 4 27/09/2017
6Dragon ball new age – Chap 5 27/09/2017
7Dragon ball new age – Chap 6 27/09/2017
8Dragon ball new age – Chap 7 27/09/2017
9Dragon ball new age – Chap 8 27/09/2017
10Dragon ball new age – Chap 9 27/09/2017
11Dragon ball new age – Chap 10 27/09/2017
12Dragon ball new age – Chap 11 27/09/2017
13Dragon ball new age – Chap 12 27/09/2017
14Dragon ball new age – Chap 13 27/09/2017
15Dragon ball new age – Chap 14 27/09/2017
16Dragon ball new age – Chap 15 27/09/2017
17Dragon ball new age – Chap 16 27/09/2017
18Dragon ball new age – Chap 17 27/09/2017
19Dragon ball new age – Chap 18 27/09/2017
20Dragon ball new age – Chap 19 27/09/2017
21Dragon ball new age – Chap 20 29/09/2017
22Dragon ball new age – Chap 21 29/09/2017
23Dragon ball new age – Chap 22 29/09/2017
24Dragon ball new age – Chap 23 29/09/2017
25Dragon ball new age – Chap 24 29/09/2017
26Dragon ball new age – Chap 25 29/09/2017
27Dragon ball new age – Chap 26 29/09/2017
28Dragon ball new age – Chap 27 29/09/2017
29Dragon ball new age – Chap 28 29/09/2017
30Dragon ball new age – Chap 29 29/09/2017
31Dragon ball new age – Chap 30 29/09/2017
32Dragon ball new age – Chap 31 29/09/2017
33Dragon ball new age – Chap 32 29/09/2017
34Dragon ball new age – Chap 33 29/09/2017
35Dragon ball new age – Chap 34 29/09/2017
36Dragon ball new age – Chap 35 29/09/2017

Bình luận

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!