Thông tin truyện

Dragon ball new age

Tác giả:

Malik

Thể loại:

Ngoại truyện

Nhóm dịch:

T2O

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

952

Dragon ball new age

TRONG THẾ GIỚI NGỌC RỒNG THÌ TRÁI ĐẤT THÂN YÊU CỦA CHÚNG TA LUÔN ĐỨNG TRƯỚC CÁC SỰ ĐE DỌA NGUY HIỂM, VÀ LẦN NÀO CŨNG DO GÔ KU VÀ CÁC BẠN CỦA CẬU ẤY CỨU GIÚP CHO. VÀ NGỌC RỒNG SAO ĐEN ĐÃ MỞ MÀN CHO CUỘC HÀNH TRÌNH MỚI CỦA DRAGON BALL GT, VÌ GIẢI CỨU ĐỊA CẦU MÀ GÔ KU MỘT LẦN NỮA PHẢI BẮT ĐẦU CUỘC HÀNH TRÌNH MỚI ĐẦY NGUY HIỂM NGOÀI VŨ TRỤ BẰNG Ý CHÍ KIÊN CƯỜNG MÀ GÔ KU ĐÃ PHÁ ĐƯỢC CẢNH GIỚI CỦA SIÊU SAY YA 3, TRỞ THÀNH SIÊU SAY YA CẤP 4 THẾ LÀ VŨ TRỤ LẠI TRỞ LẠI TRẠNG THÁI HÒA BÌNH, SAU KHI ĐÁNH BẠI BABY THÌ LỊCH SỬ CHUYỂN SANG MỘT TRANG MỚI, VÀ KHÔNG GIỐNG VỚI CÁC CÂU CHUYỆN TRƯỚC ĐÓ, CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TA BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY.

BÁO CHAP LỖI VÀO NHÓM -> WIKI TRUYỆN

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Dragon ball new age – Chương 0 27/09/2017
2 Dragon ball new age – Chap 1 27/09/2017
3 Dragon ball new age – Chap 2 27/09/2017
4 Dragon ball new age – Chap 3 27/09/2017
5 Dragon ball new age – Chap 4 27/09/2017
6 Dragon ball new age – Chap 5 27/09/2017
7 Dragon ball new age – Chap 6 27/09/2017
8 Dragon ball new age – Chap 7 27/09/2017
9 Dragon ball new age – Chap 8 27/09/2017
10 Dragon ball new age – Chap 9 27/09/2017
11 Dragon ball new age – Chap 10 27/09/2017
12 Dragon ball new age – Chap 11 27/09/2017
13 Dragon ball new age – Chap 12 27/09/2017
14 Dragon ball new age – Chap 13 27/09/2017
15 Dragon ball new age – Chap 14 27/09/2017
16 Dragon ball new age – Chap 15 27/09/2017
17 Dragon ball new age – Chap 16 27/09/2017
18 Dragon ball new age – Chap 17 27/09/2017
19 Dragon ball new age – Chap 18 27/09/2017
20 Dragon ball new age – Chap 19 27/09/2017
21 Dragon ball new age – Chap 20 29/09/2017
22 Dragon ball new age – Chap 21 29/09/2017
23 Dragon ball new age – Chap 22 29/09/2017
24 Dragon ball new age – Chap 23 29/09/2017
25 Dragon ball new age – Chap 24 29/09/2017
26 Dragon ball new age – Chap 25 29/09/2017
27 Dragon ball new age – Chap 26 29/09/2017
28 Dragon ball new age – Chap 27 29/09/2017
29 Dragon ball new age – Chap 28 29/09/2017
30 Dragon ball new age – Chap 29 29/09/2017
31 Dragon ball new age – Chap 30 29/09/2017
32 Dragon ball new age – Chap 31 29/09/2017
33 Dragon ball new age – Chap 32 29/09/2017
34 Dragon ball new age – Chap 33 29/09/2017
35 Dragon ball new age – Chap 34 29/09/2017
36 Dragon ball new age – Chap 35 29/09/2017

Bình luận

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!