Thông tin truyện

Dragon ball Multiverse

Tác giả:

Gogeta Jr, Salagir

Thể loại:

Ngoại truyện

Nhóm dịch:

Dragonballwiki.net

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

6133

Dragon ball Multiverse

Thế giới này tồn tại không chỉ một vũ trụ, mà còn tồn tại song song rất rất nhiều vũ trụ khác nhau. Và đương nhiên Sôn Gô Ku và các bạn của mình cũng sẽ tồn tại song song ở các vũ trụ khác nhau, Tất cả bọn họ đã được tập hợp tham gia một cuộc thi đấu. Sẽ có chuyện gì bất ngờ xảy ra tại đây… Nguồn: vn-zoom.com|truyentranhvn.org|Majin Buu (full) facebook|https://www.facebook.com/Fan.7VienNgocRong

BÁO CHAP LỖI VÀO NHÓM -> WIKI TRUYỆN

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1Dragon ball Multiverse – Chap 1 28/09/2017
2Dragon ball Multiverse – Chap 2 28/09/2017
3Dragon ball Multiverse – Chap 3 28/09/2017
4Dragon ball Multiverse – Chap 4 28/09/2017
5Dragon ball Multiverse – Chap 5 28/09/2017
6Dragon ball Multiverse – Chap 6 28/09/2017
7Dragon ball Multiverse – Chap 7 28/09/2017
8Dragon ball Multiverse – Chap 8 28/09/2017
9Dragon ball Multiverse – Chap 9 28/09/2017
10Dragon ball Multiverse – Chap 10 28/09/2017
11Dragon ball Multiverse – Chap 11 28/09/2017
12Dragon ball Multiverse – Chap 12 28/09/2017
13Dragon ball Multiverse – Chap 13 28/09/2017
14Dragon ball Multiverse – Chap 14 28/09/2017
15Dragon ball Multiverse – Chap 15 28/09/2017
16Dragon ball Multiverse – Chap 16 28/09/2017
17Dragon ball Multiverse – Chap 17 28/09/2017
18Dragon ball Multiverse – Chap 18 28/09/2017
19Dragon ball Multiverse – Chap 19 28/09/2017
20Dragon ball Multiverse – Chap 20 28/09/2017
21Dragon ball Multiverse – Chap 21 28/09/2017
22Dragon ball Multiverse – Chap 22 28/09/2017
23Dragon ball Multiverse – Chap 23 28/09/2017
24Dragon ball Multiverse – Chap 24 28/09/2017
25Dragon ball Multiverse – Chap 25 28/09/2017
26Dragon ball Multiverse – Chap 26 28/09/2017
27Dragon ball Multiverse – Chap 27 28/09/2017
28Dragon ball Multiverse – Chap 28 28/09/2017
29Dragon ball Multiverse – Chap 29 28/09/2017
30Dragon ball Multiverse – Chap 30 28/09/2017
31Dragon ball Multiverse – Chap 31 28/09/2017
32Dragon ball Multiverse – Chap 32 28/09/2017
33Dragon ball Multiverse – Chap 33 28/09/2017
34Dragon ball Multiverse – Chap 34 28/09/2017
35Dragon ball Multiverse – Chap 35 28/09/2017
36Dragon ball Multiverse – Chap 36 28/09/2017
37Dragon ball Multiverse – Chap 37 28/09/2017
38Dragon ball Multiverse – Chap 38 28/09/2017
39Dragon ball Multiverse – Chap 39 28/09/2017
40Dragon ball Multiverse – Chap 40 28/09/2017
41Dragon ball Multiverse – Chap 41 28/09/2017
42Dragon ball Multiverse – Chap 42 28/09/2017
43Dragon ball Multiverse – Chap 43 28/09/2017
44Dragon ball Multiverse – Chap 44 28/09/2017
45Dragon ball Multiverse – Chap 45 28/09/2017
46Dragon ball Multiverse – Chap 46 28/09/2017
47Dragon ball Multiverse – Chap 47 28/09/2017
48Dragon ball Multiverse – Chap 48 28/09/2017
49Dragon ball Multiverse – Chap 49 28/09/2017
50Dragon ball Multiverse – Chap 50 28/09/2017
51Dragon ball Multiverse – Chap 51 28/09/2017
52Dragon ball Multiverse – Chap 52 28/09/2017
53Dragon ball Multiverse – Chap 53 28/09/2017
54Dragon ball Multiverse – Chap 54 28/09/2017
55Dragon ball Multiverse – Chap 55 28/09/2017
56Dragon ball Multiverse – Chap 56 28/09/2017
57Dragon ball Multiverse – Chap 57 28/09/2017
58Dragon ball Multiverse – Chap 58 28/09/2017
59Dragon ball Multiverse – Chap 59 12/11/2017
60Dragon ball Multiverse – Chap 60 09/01/2018
61Dragon ball Multiverse – Chap 61 06/04/2018
62Dragon ball Multiverse – Chap 62 27/05/2018
63Dragon ball Multiverse – Chap 63 19/12/2018
64Dragon ball Multiverse – Chap 64 09/07/2019
65Dragon ball Multiverse – Chap 65 09/07/2019
66Dragon ball Multiverse – Chap 66 09/07/2019
67Dragon ball Multiverse – Chap 67 09/07/2019
68Dragon ball Multiverse – Chap 68 09/07/2019
69Dragon ball Multiverse – Chap 69 09/07/2019
70Dragon ball Multiverse – Chap 70 09/07/2019
71Dragon ball Multiverse – Chap 71 12/09/2019
72Dragon ball Multiverse – Chap 72 30/12/2019
73Dragon ball Multiverse – Chap 73 14/01/2020
74Dragon ball Multiverse – Chap 74 06/04/2020
75Dragon ball Multiverse – Chap 75 04/05/2020
76Dragon ball Multiverse – Chap 76 26/06/2020

Bình luận

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!