Thông tin truyện

Dragon ball Multiverse

Tác giả:

Gogeta Jr, Salagir

Thể loại:

Ngoại truyện

Nhóm dịch:

Dragonballwiki.net

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

5257

Dragon ball Multiverse

Thế giới này tồn tại không chỉ một vũ trụ, mà còn tồn tại song song rất rất nhiều vũ trụ khác nhau. Và đương nhiên Sôn Gô Ku và các bạn của mình cũng sẽ tồn tại song song ở các vũ trụ khác nhau, Tất cả bọn họ đã được tập hợp tham gia một cuộc thi đấu. Sẽ có chuyện gì bất ngờ xảy ra tại đây… Nguồn: vn-zoom.com|truyentranhvn.org|Majin Buu (full) facebook|https://www.facebook.com/Fan.7VienNgocRong

BÁO CHAP LỖI VÀO NHÓM -> WIKI TRUYỆN

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Dragon ball Multiverse – Chap 1 28/09/2017
2 Dragon ball Multiverse – Chap 2 28/09/2017
3 Dragon ball Multiverse – Chap 3 28/09/2017
4 Dragon ball Multiverse – Chap 4 28/09/2017
5 Dragon ball Multiverse – Chap 5 28/09/2017
6 Dragon ball Multiverse – Chap 6 28/09/2017
7 Dragon ball Multiverse – Chap 7 28/09/2017
8 Dragon ball Multiverse – Chap 8 28/09/2017
9 Dragon ball Multiverse – Chap 9 28/09/2017
10 Dragon ball Multiverse – Chap 10 28/09/2017
11 Dragon ball Multiverse – Chap 11 28/09/2017
12 Dragon ball Multiverse – Chap 12 28/09/2017
13 Dragon ball Multiverse – Chap 13 28/09/2017
14 Dragon ball Multiverse – Chap 14 28/09/2017
15 Dragon ball Multiverse – Chap 15 28/09/2017
16 Dragon ball Multiverse – Chap 16 28/09/2017
17 Dragon ball Multiverse – Chap 17 28/09/2017
18 Dragon ball Multiverse – Chap 18 28/09/2017
19 Dragon ball Multiverse – Chap 19 28/09/2017
20 Dragon ball Multiverse – Chap 20 28/09/2017
21 Dragon ball Multiverse – Chap 21 28/09/2017
22 Dragon ball Multiverse – Chap 22 28/09/2017
23 Dragon ball Multiverse – Chap 23 28/09/2017
24 Dragon ball Multiverse – Chap 24 28/09/2017
25 Dragon ball Multiverse – Chap 25 28/09/2017
26 Dragon ball Multiverse – Chap 26 28/09/2017
27 Dragon ball Multiverse – Chap 27 28/09/2017
28 Dragon ball Multiverse – Chap 28 28/09/2017
29 Dragon ball Multiverse – Chap 29 28/09/2017
30 Dragon ball Multiverse – Chap 30 28/09/2017
31 Dragon ball Multiverse – Chap 31 28/09/2017
32 Dragon ball Multiverse – Chap 32 28/09/2017
33 Dragon ball Multiverse – Chap 33 28/09/2017
34 Dragon ball Multiverse – Chap 34 28/09/2017
35 Dragon ball Multiverse – Chap 35 28/09/2017
36 Dragon ball Multiverse – Chap 36 28/09/2017
37 Dragon ball Multiverse – Chap 37 28/09/2017
38 Dragon ball Multiverse – Chap 38 28/09/2017
39 Dragon ball Multiverse – Chap 39 28/09/2017
40 Dragon ball Multiverse – Chap 40 28/09/2017
41 Dragon ball Multiverse – Chap 41 28/09/2017
42 Dragon ball Multiverse – Chap 42 28/09/2017
43 Dragon ball Multiverse – Chap 43 28/09/2017
44 Dragon ball Multiverse – Chap 44 28/09/2017
45 Dragon ball Multiverse – Chap 45 28/09/2017
46 Dragon ball Multiverse – Chap 46 28/09/2017
47 Dragon ball Multiverse – Chap 47 28/09/2017
48 Dragon ball Multiverse – Chap 48 28/09/2017
49 Dragon ball Multiverse – Chap 49 28/09/2017
50 Dragon ball Multiverse – Chap 50 28/09/2017
51 Dragon ball Multiverse – Chap 51 28/09/2017
52 Dragon ball Multiverse – Chap 52 28/09/2017
53 Dragon ball Multiverse – Chap 53 28/09/2017
54 Dragon ball Multiverse – Chap 54 28/09/2017
55 Dragon ball Multiverse – Chap 55 28/09/2017
56 Dragon ball Multiverse – Chap 56 28/09/2017
57 Dragon ball Multiverse – Chap 57 28/09/2017
58 Dragon ball Multiverse – Chap 58 28/09/2017
59 Dragon ball Multiverse – Chap 59 12/11/2017
60 Dragon ball Multiverse – Chap 60 09/01/2018
61 Dragon ball Multiverse – Chap 61 06/04/2018
62 Dragon ball Multiverse – Chap 62 27/05/2018
63 Dragon ball Multiverse – Chap 63 19/12/2018
64 Dragon ball Multiverse – Chap 64 09/07/2019
65 Dragon ball Multiverse – Chap 65 09/07/2019
66 Dragon ball Multiverse – Chap 66 09/07/2019
67 Dragon ball Multiverse – Chap 67 09/07/2019
68 Dragon ball Multiverse – Chap 68 09/07/2019
69 Dragon ball Multiverse – Chap 69 09/07/2019
70 Dragon ball Multiverse – Chap 70 09/07/2019
71 Dragon ball Multiverse – Chap 71 12/09/2019
72 Dragon ball Multiverse – Chap 72 30/12/2019
73 Dragon ball Multiverse – Chap 73 14/01/2020
74 Dragon ball Multiverse – Chap 74 06/04/2020
75 Dragon ball Multiverse – Chap 75 04/05/2020

Bình luận

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!