Thông tin truyện

Dragon Ball Màu

Tác giả:

Akira Toriyama

Thể loại:

Chính truyện

Nhóm dịch:

A4V

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

873

Dragon Ball Màu

Chap 1->96 Tiếng Việt do A4V làm (hiện đang die, mình đang fix, sắp xong r) Chap 96-520: Tiếng nước ngoài kích cỡ 665x1024 chưa ai dịch Hiện tại mình đang nắm giữ Full chap chất lượng cao 1910x3056 nhưng ém hàng không up (đã edit tiếng việt Saiyan Saga) tham gia nhóm làm màu nhé các chế:https://www.facebook.com/groups/shounenfullcolor/

BÁO CHAP LỖI VÀO NHÓM -> WIKI TRUYỆN

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1Dragon Ball Màu – Chap 1 27/09/2017
2Dragon Ball Màu – Chap 2 27/09/2017
3Dragon Ball Màu – Chap 3 27/09/2017
4Dragon Ball Màu – Chap 4 27/09/2017
5Dragon Ball Màu – Chap 5 27/09/2017
6Dragon Ball Màu – Chap 6 27/09/2017
7Dragon Ball Màu – Chap 7 27/09/2017
8Dragon Ball Màu – Chap 8 27/09/2017
9Dragon Ball Màu – Chap 9 27/09/2017
10Dragon Ball Màu – Chap 10 27/09/2017
11Dragon Ball Màu – Chap 11 27/09/2017
12Dragon Ball Màu – Chap 12 27/09/2017
13Dragon Ball Màu – Chap 13 27/09/2017
14Dragon Ball Màu – Chap 14 27/09/2017
15Dragon Ball Màu – Chap 15 27/09/2017
16Dragon Ball Màu – Chap 16 27/09/2017
17Dragon Ball Màu – Chap 17 27/09/2017
18Dragon Ball Màu – Chap 18 27/09/2017
19Dragon Ball Màu – Chap 19 27/09/2017
20Dragon Ball Màu – Chap 20 27/09/2017
21Dragon Ball Màu – Chap 21 27/09/2017
22Dragon Ball Màu – Chap 22 27/09/2017
23Dragon Ball Màu – Chap 23 27/09/2017
24Dragon Ball Màu – Chap 24 27/09/2017
25Dragon Ball Màu – Chap 25 27/09/2017
26Dragon Ball Màu – Chap 26 27/09/2017
27Dragon Ball Màu – Chap 27 27/09/2017
28Dragon Ball Màu – Chap 28 27/09/2017
29Dragon Ball Màu – Chap 29 27/09/2017
30Dragon Ball Màu – Chap 30 27/09/2017
31Dragon Ball Màu – Chap 31 27/09/2017
32Dragon Ball Màu – Chap 32 27/09/2017
33Dragon Ball Màu – Chap 33 27/09/2017
34Dragon Ball Màu – Chap 34 27/09/2017
35Dragon Ball Màu – Chap 35 27/09/2017
36Dragon Ball Màu – Chap 36 27/09/2017
37Dragon Ball Màu – Chap 37 27/09/2017
38Dragon Ball Màu – Chap 38 27/09/2017
39Dragon Ball Màu – Chap 39 27/09/2017
40Dragon Ball Màu – Chap 40 27/09/2017
41Dragon Ball Màu – Chap 41 27/09/2017
42Dragon Ball Màu – Chap 42 27/09/2017
43Dragon Ball Màu – Chap 43 27/09/2017
44Dragon Ball Màu – Chap 44 27/09/2017
45Dragon Ball Màu – Chap 45 27/09/2017
46Dragon Ball Màu – Chap 46 27/09/2017
47Dragon Ball Màu – Chap 47 27/09/2017
48Dragon Ball Màu – Chap 48 27/09/2017
49Dragon Ball Màu – Chap 49 27/09/2017
50Dragon Ball Màu – Chap 50 27/09/2017
51Dragon Ball Màu – Chap 51 27/09/2017
52Dragon Ball Màu – Chap 52 27/09/2017
53Dragon Ball Màu – Chap 53 28/09/2017
54Dragon Ball Màu – Chap 54 28/09/2017
55Dragon Ball Màu – Chap 55 28/09/2017
56Dragon Ball Màu – Chap 56 28/09/2017
57Dragon Ball Màu – Chap 57 06/03/2018
58Dragon Ball Màu – Chap 58 06/03/2018
59Dragon Ball Màu – Chap 59 06/03/2018
60Dragon Ball Màu – Chap 60 06/03/2018
61Dragon Ball Màu – Chap 61 06/03/2018
62Dragon Ball Màu – Chap 62 06/03/2018
63Dragon Ball Màu – Chap 63 06/03/2018
64Dragon Ball Màu – Chap 64 06/03/2018
65Dragon Ball Màu – Chap 65 06/03/2018
66Dragon Ball Màu – Chap 66 06/03/2018
67Dragon Ball Màu – Chap 67 06/03/2018
68Dragon Ball Màu – Chap 68 06/03/2018
69Dragon Ball Màu – Chap 69 06/03/2018
70Dragon Ball Màu – Chap 70 06/03/2018
71Dragon Ball Màu – Chap 71 06/03/2018
72Dragon Ball Màu – Chap 72 06/03/2018
73Dragon Ball Màu – Chap 73 06/03/2018
74Dragon Ball Màu – Chap 74 06/03/2018
75Dragon Ball Màu – Chap 75 06/03/2018
76Dragon Ball Màu – Chap 76 06/03/2018
77Dragon Ball Màu – Chap 77 06/03/2018
78Dragon Ball Màu – Chap 78 06/03/2018
79Dragon Ball Màu – Chap 79 06/03/2018
80Dragon Ball Màu – Chap 80 06/03/2018
81Dragon Ball Màu – Chap 81 06/03/2018
82Dragon Ball Màu – Chap 82 06/03/2018
83Dragon Ball Màu – Chap 83 06/03/2018
84Dragon Ball Màu – Chap 84 06/03/2018
85Dragon Ball Màu – Chap 85 06/03/2018
86Dragon Ball Màu – Chap 86 06/03/2018
87Dragon Ball Màu – Chap 87 06/03/2018
88Dragon Ball Màu – Chap 88 06/03/2018
89Dragon Ball Màu – Chap 89 06/03/2018
90Dragon Ball Màu – Chap 90 06/03/2018
91Dragon Ball Màu – Chap 91 06/03/2018
92Dragon Ball Màu – Chap 92 06/03/2018
93Dragon Ball Màu – Chap 93 06/03/2018
94Dragon Ball Màu – Chap 94 06/03/2018
95Dragon Ball Màu – Chap 95 06/03/2018
96Dragon Ball Màu – Chap 96 06/03/2018
97Dragon Ball Màu – Chap 97 20/12/2018
98Dragon Ball Màu – Chap 98 20/12/2018
99Dragon Ball Màu – Chap 99 20/12/2018
100Dragon Ball Màu – Chap 100 20/12/2018

Bình luận

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!