Thông tin truyện

7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc)

Tác giả:

Akira Toriyama

Thể loại:

Chính truyện

Nhóm dịch:

A4V

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

41036

7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc)

Câu chuyện kể về hành trình tìm ngọc rồng của cậu bé Son Goku và cô nàng xinh đẹp tên Bulma, trong thời gian phiêu lưu đầy kịch tính và mạo hiểm đó thì họ đã gặp được thêm những người bạn mới đáng tin cậy ... Những kẻ thù mạnh mẽ cũng đã xuất hiện và thách thức nhóm khỉ con, liệu Goku và những người bạn có vượt qua được những thử thách này hay không ? Truyện gốc là gì? - Bản đẹp, nguyên bản size to -Không cắt, không che 18+ -Dịch sát nghĩa, không thay thế tên nhân vật hay chiêu thức như Kim Đồng

BÁO CHAP LỖI VÀO NHÓM -> WIKI TRUYỆN

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật Tải
1 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 1 15/10/2017
2 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 2 15/10/2017
3 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 3 15/10/2017
4 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 4 15/10/2017
5 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 5 15/10/2017
6 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 6 15/10/2017
7 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 7 15/10/2017
8 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 8 15/10/2017
9 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 9 15/10/2017
10 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 10 15/10/2017
11 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 11 15/10/2017
12 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 12 15/10/2017
13 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 13 15/10/2017
14 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 14 15/10/2017
15 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 15 15/10/2017
16 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 16 15/10/2017
17 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 17 15/10/2017
18 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 18 15/10/2017
19 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 19 15/10/2017
20 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 20 15/10/2017
21 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 21 15/10/2017
22 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 22 15/10/2017
23 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 23 15/10/2017
24 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 24 15/10/2017
25 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 25 15/10/2017
26 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 26 15/10/2017
27 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 27 15/10/2017
28 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 28 15/10/2017
29 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 29 15/10/2017
30 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 30 15/10/2017
31 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 31 15/10/2017
32 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 32 15/10/2017
33 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 33 15/10/2017
34 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 34 15/10/2017
35 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 35 15/10/2017
36 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 36 15/10/2017
37 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 37 15/10/2017
38 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 38 15/10/2017
39 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 39 15/10/2017
40 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 40 15/10/2017
41 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 41 15/10/2017
42 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 42 15/10/2017
43 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 43 15/10/2017
44 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 44 15/10/2017
45 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 45 15/10/2017
46 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 46 15/10/2017
47 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 47 15/10/2017
48 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 48 15/10/2017
49 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 49 15/10/2017
50 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 50 15/10/2017
51 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 51 15/10/2017
52 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 52 15/10/2017
53 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 53 15/10/2017
54 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 54 15/10/2017
55 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 55 15/10/2017
56 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 56 15/10/2017
57 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 57 15/10/2017
58 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 58 15/10/2017
59 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 59 15/10/2017
60 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 60 15/10/2017
61 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 61 15/10/2017
62 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 62 15/10/2017
63 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 63 15/10/2017
64 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 64 15/10/2017
65 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 65 15/10/2017
66 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 66 15/10/2017
67 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 67 15/10/2017
68 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 68 15/10/2017
69 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 69 15/10/2017
70 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 70 15/10/2017
71 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 71 15/10/2017
72 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 72 15/10/2017
73 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 73 15/10/2017
74 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 74 15/10/2017
75 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 75 15/10/2017
76 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 76 15/10/2017
77 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 77 15/10/2017
78 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 78 15/10/2017
79 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 79 15/10/2017
80 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 80 15/10/2017
81 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 81 15/10/2017
82 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 82 15/10/2017
83 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 83 15/10/2017
84 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 84 15/10/2017
85 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 85 15/10/2017
86 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 86 15/10/2017
87 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 87 15/10/2017
88 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 88 15/10/2017
89 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 89 15/10/2017
90 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 90 15/10/2017
91 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 91 15/10/2017
92 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 92 15/10/2017
93 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 93 15/10/2017
94 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 94 15/10/2017
95 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 95 15/10/2017
96 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 96 15/10/2017
97 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 97 15/10/2017
98 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 98 15/10/2017
99 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 99 15/10/2017
100 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 100 15/10/2017
101 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 101 15/10/2017
102 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 102 15/10/2017
103 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 103 15/10/2017
104 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 104 15/10/2017
105 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 105 15/10/2017
106 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 106 15/10/2017
107 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 107 15/10/2017
108 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 108 15/10/2017
109 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 109 15/10/2017
110 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 110 15/10/2017
111 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 111 15/10/2017
112 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 112 15/10/2017
113 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 113 15/10/2017
114 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 114 15/10/2017
115 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 115 15/10/2017
116 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 116 15/10/2017
117 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 117 15/10/2017
118 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 118 15/10/2017
119 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 119 15/10/2017
120 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 120 15/10/2017
121 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 121 15/10/2017
122 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 122 15/10/2017
123 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 123 15/10/2017
124 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 124 15/10/2017
125 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 125 15/10/2017
126 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 126 15/10/2017
127 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 127 15/10/2017
128 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 128 15/10/2017
129 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 129 15/10/2017
130 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 130 15/10/2017
131 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 131 15/10/2017
132 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 132 15/10/2017
133 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 133 15/10/2017
134 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 134 15/10/2017
135 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 135 15/10/2017
136 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 136 15/10/2017
137 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 137 15/10/2017
138 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 138 15/10/2017
139 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 139 15/10/2017
140 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 140 15/10/2017
141 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 141 15/10/2017
142 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 142 15/10/2017
143 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 143 15/10/2017
144 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 144 15/10/2017
145 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 145 15/10/2017
146 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 146 15/10/2017
147 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 147 15/10/2017
148 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 148 15/10/2017
149 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 149 15/10/2017
150 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 150 15/10/2017
151 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 151 15/10/2017
152 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 152 15/10/2017
153 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 153 15/10/2017
154 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 154 15/10/2017
155 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 155 15/10/2017
156 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 156 15/10/2017
157 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 157 15/10/2017
158 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 158 15/10/2017
159 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 159 15/10/2017
160 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 160 15/10/2017
161 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 161 15/10/2017
162 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 162 15/10/2017
163 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 163 15/10/2017
164 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 164 15/10/2017
165 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 165 15/10/2017
166 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 166 15/10/2017
167 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 167 15/10/2017
168 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 168 15/10/2017
169 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 169 15/10/2017
170 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 170 15/10/2017
171 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 171 15/10/2017
172 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 172 15/10/2017
173 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 173 15/10/2017
174 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 174 15/10/2017
175 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 175 15/10/2017
176 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 176 15/10/2017
177 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 177 15/10/2017
178 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 178 15/10/2017
179 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 179 15/10/2017
180 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 180 15/10/2017
181 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 181 15/10/2017
182 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 182 15/10/2017
183 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 183 15/10/2017
184 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 184 15/10/2017
185 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 185 15/10/2017
186 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 186 15/10/2017
187 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 187 15/10/2017
188 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 188 15/10/2017
189 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 189 15/10/2017
190 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 190 15/10/2017
191 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 191 15/10/2017
192 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 192 15/10/2017
193 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 193 15/10/2017
194 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 194 15/10/2017
195 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 195 15/10/2017
196 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 196 15/10/2017
197 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 197 15/10/2017
198 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 198 15/10/2017
199 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 199 15/10/2017
200 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 200 15/10/2017
201 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 201 15/10/2017
202 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 202 15/10/2017
203 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 203 15/10/2017
204 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 204 15/10/2017
205 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 205 15/10/2017
206 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 206 15/10/2017
207 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 207 15/10/2017
208 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 208 15/10/2017
209 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 209 15/10/2017
210 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 210 15/10/2017
211 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 211 15/10/2017
212 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 212 15/10/2017
213 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 213 15/10/2017
214 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 214 15/10/2017
215 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 215 15/10/2017
216 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 216 15/10/2017
217 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 217 15/10/2017
218 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 218 15/10/2017
219 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 219 15/10/2017
220 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 220 15/10/2017
221 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 221 15/10/2017
222 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 222 15/10/2017
223 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 223 15/10/2017
224 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 224 15/10/2017
225 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 225 15/10/2017
226 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 226 15/10/2017
227 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 227 15/10/2017
228 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 228 15/10/2017
229 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 229 15/10/2017
230 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 230 15/10/2017
231 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 231 15/10/2017
232 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 232 15/10/2017
233 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 233 15/10/2017
234 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 234 15/10/2017
235 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 235 15/10/2017
236 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 236 15/10/2017
237 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 237 15/10/2017
238 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 238 15/10/2017
239 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 239 15/10/2017
240 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 240 15/10/2017
241 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 241 15/10/2017
242 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 242 15/10/2017
243 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 243 15/10/2017
244 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 244 15/10/2017
245 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 245 15/10/2017
246 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 246 15/10/2017
247 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 247 15/10/2017
248 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 248 15/10/2017
249 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 249 15/10/2017
250 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 250 15/10/2017
251 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 251 15/10/2017
252 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 252 15/10/2017
253 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 253 15/10/2017
254 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 254 15/10/2017
255 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 255 15/10/2017
256 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 256 15/10/2017
257 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 257 15/10/2017
258 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 258 15/10/2017
259 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 259 15/10/2017
260 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 260 15/10/2017
261 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 261 15/10/2017
262 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 262 15/10/2017
263 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 263 15/10/2017
264 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 264 15/10/2017
265 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 265 15/10/2017
266 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 266 15/10/2017
267 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 267 15/10/2017
268 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 268 15/10/2017
269 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 269 15/10/2017
270 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 270 15/10/2017
271 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 271 15/10/2017
272 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 272 15/10/2017
273 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 273 15/10/2017
274 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 274 15/10/2017
275 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 275 15/10/2017
276 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 276 15/10/2017
277 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 277 15/10/2017
278 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 278 15/10/2017
279 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 279 15/10/2017
280 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 280 15/10/2017
281 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 281 15/10/2017
282 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 282 15/10/2017
283 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 283 15/10/2017
284 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 284 15/10/2017
285 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 285 15/10/2017
286 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 286 15/10/2017
287 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 287 15/10/2017
288 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 288 15/10/2017
289 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 289 15/10/2017
290 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 290 15/10/2017
291 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 291 15/10/2017
292 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 292 15/10/2017
293 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 293 15/10/2017
294 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 294 15/10/2017
295 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 295 15/10/2017
296 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 296 15/10/2017
297 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 297 15/10/2017
298 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 298 15/10/2017
299 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 299 15/10/2017
300 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 300 15/10/2017
301 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 301 15/10/2017
302 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 302 15/10/2017
303 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 303 15/10/2017
304 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 304 15/10/2017
305 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 305 15/10/2017
306 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 306 15/10/2017
307 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 307 15/10/2017
308 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 308 15/10/2017
309 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 309 15/10/2017
310 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 310 15/10/2017
311 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 311 15/10/2017
312 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 312 15/10/2017
313 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 313 15/10/2017
314 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 314 15/10/2017
315 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 315 15/10/2017
316 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 316 15/10/2017
317 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 317 15/10/2017
318 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 318 15/10/2017
319 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 319 15/10/2017
320 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 320 15/10/2017
321 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 321 15/10/2017
322 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 322 15/10/2017
323 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 323 15/10/2017
324 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 324 15/10/2017
325 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 325 15/10/2017
326 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 326 15/10/2017
327 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 327 15/10/2017
328 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 328 15/10/2017
329 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 329 15/10/2017
330 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 330 15/10/2017
331 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 331 15/10/2017
332 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 332 15/10/2017
333 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 333 15/10/2017
334 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 334 15/10/2017
335 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 335 15/10/2017
336 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 336 15/10/2017
337 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 337 15/10/2017
338 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 338 15/10/2017
339 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 339 15/10/2017
340 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 340 15/10/2017
341 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 341 15/10/2017
342 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 342 15/10/2017
343 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 343 15/10/2017
344 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 344 15/10/2017
345 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 345 15/10/2017
346 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 346 15/10/2017
347 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 347 15/10/2017
348 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 348 15/10/2017
349 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 349 15/10/2017
350 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 350 15/10/2017
351 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 351 15/10/2017
352 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 352 15/10/2017
353 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 353 15/10/2017
354 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 354 15/10/2017
355 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 355 15/10/2017
356 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 356 15/10/2017
357 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 357 15/10/2017
358 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 358 15/10/2017
359 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 359 15/10/2017
360 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 360 15/10/2017
361 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 361 15/10/2017
362 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 362 15/10/2017
363 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 363 15/10/2017
364 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 364 15/10/2017
365 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 365 15/10/2017
366 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 366 15/10/2017
367 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 367 15/10/2017
368 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 368 15/10/2017
369 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 369 15/10/2017
370 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 370 15/10/2017
371 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 371 15/10/2017
372 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 372 15/10/2017
373 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 373 15/10/2017
374 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 374 15/10/2017
375 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 375 15/10/2017
376 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 376 15/10/2017
377 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 377 15/10/2017
378 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 378 15/10/2017
379 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 379 15/10/2017
380 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 380 15/10/2017
381 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 381 15/10/2017
382 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 382 15/10/2017
383 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 383 15/10/2017
384 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 384 15/10/2017
385 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 385 15/10/2017
386 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 386 15/10/2017
387 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 387 15/10/2017
388 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 388 15/10/2017
389 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 389 15/10/2017
390 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 390 15/10/2017
391 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 391 15/10/2017
392 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 392 15/10/2017
393 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 393 15/10/2017
394 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 394 15/10/2017
395 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 395 15/10/2017
396 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 396 15/10/2017
397 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 397 15/10/2017
398 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 398 15/10/2017
399 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 399 15/10/2017
400 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 400 15/10/2017
401 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 401 16/10/2017
402 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 402 16/10/2017
403 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 403 16/10/2017
404 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 404 16/10/2017
405 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 405 16/10/2017
406 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 406 16/10/2017
407 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 407 16/10/2017
408 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 408 16/10/2017
409 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 409 16/10/2017
410 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 410 16/10/2017
411 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 411 16/10/2017
412 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 412 16/10/2017
413 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 413 16/10/2017
414 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 414 16/10/2017
415 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 415 16/10/2017
416 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 416 16/10/2017
417 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 417 16/10/2017
418 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 418 16/10/2017
419 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 419 16/10/2017
420 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 420 16/10/2017
421 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 421 16/10/2017
422 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 422 16/10/2017
423 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 423 16/10/2017
424 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 424 16/10/2017
425 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 425 16/10/2017
426 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 426 16/10/2017
427 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 427 16/10/2017
428 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 428 16/10/2017
429 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 429 16/10/2017
430 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 430 16/10/2017
431 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 431 16/10/2017
432 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 432 16/10/2017
433 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 433 16/10/2017
434 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 434 16/10/2017
435 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 435 16/10/2017
436 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 436 16/10/2017
437 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 437 16/10/2017
438 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 438 16/10/2017
439 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 439 16/10/2017
440 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 440 16/10/2017
441 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 441 16/10/2017
442 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 442 16/10/2017
443 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 443 16/10/2017
444 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 444 16/10/2017
445 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 445 16/10/2017
446 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 446 16/10/2017
447 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 447 16/10/2017
448 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 448 16/10/2017
449 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 449 16/10/2017
450 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 450 16/10/2017
451 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 451 16/10/2017
452 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 452 16/10/2017
453 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 453 16/10/2017
454 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 454 16/10/2017
455 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 455 16/10/2017
456 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 456 16/10/2017
457 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 457 16/10/2017
458 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 458 16/10/2017
459 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 459 16/10/2017
460 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 460 16/10/2017
461 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 461 16/10/2017
462 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 462 16/10/2017
463 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 463 16/10/2017
464 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 464 16/10/2017
465 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 465 16/10/2017
466 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 466 16/10/2017
467 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 467 16/10/2017
468 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 468 16/10/2017
469 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 469 16/10/2017
470 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 470 16/10/2017
471 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 471 16/10/2017
472 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 472 16/10/2017
473 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 473 16/10/2017
474 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 474 16/10/2017
475 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 475 16/10/2017
476 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 476 16/10/2017
477 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 477 16/10/2017
478 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 478 16/10/2017
479 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 479 16/10/2017
480 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 480 16/10/2017
481 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 481 16/10/2017
482 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 482 16/10/2017
483 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 483 16/10/2017
484 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 484 16/10/2017
485 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 485 16/10/2017
486 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 486 16/10/2017
487 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 487 16/10/2017
488 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 488 16/10/2017
489 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 489 16/10/2017
490 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 490 16/10/2017
491 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 491 16/10/2017
492 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 492 16/10/2017
493 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 493 16/10/2017
494 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 494 16/10/2017
495 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 495 16/10/2017
496 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 496 16/10/2017
497 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 497 16/10/2017
498 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 498 16/10/2017
499 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 499 16/10/2017
500 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 500 16/10/2017
501 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 501 16/10/2017
502 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 502 16/10/2017
503 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 503 16/10/2017
504 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 504 16/10/2017
505 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 505 16/10/2017
506 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 506 16/10/2017
507 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 507 16/10/2017
508 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 508 16/10/2017
509 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 509 16/10/2017
510 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 510 16/10/2017
511 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 511 16/10/2017
512 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 512 16/10/2017
513 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 513 16/10/2017
514 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 514 16/10/2017
515 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 515 16/10/2017
516 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 516 16/10/2017
517 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 517 16/10/2017
518 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 518 16/10/2017
519 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 519 16/10/2017
520 7 Viên ngọc rồng (Dragon ball Gốc) – Chap 520 16/10/2017

Bình luận