Thông tin truyện

DBON

Tác giả:

Nick Sherratt

Nhóm dịch:

T2O

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

311

DBON

BÁO CHAP LỖI VÀO NHÓM -> WIKI TRUYỆN

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 DBON – Chap 1 02/10/2017
2 DBON – Chap 2 02/10/2017
3 DBON – Chap 3 02/10/2017
4 DBON – Chap 4 02/10/2017
5 DBON – Chap 5 02/10/2017
6 DBON – Chap 6 02/10/2017
7 DBON – Chap 7 02/10/2017
8 DBON – Chap 8 02/10/2017

Bình luận

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!