ArtBook

Cover by Young jijiisSửa lỗi không xem được truyện, Click -> Fix lỗi hỏng ảnh

Báo chap hỏng -> ẤN VÀO ĐÂY

Có vẻ như thím Young jijiis lại đang tiến hành Pj vẽ lại các bìa truyện của Dragon Ball, đây là 1 vài bức ban đầu.

cover1.jpg
cover2.jpg
cover3.jpg
cover4.jpg
cover5.jpg


BÁO CHAP HỎNG VÀO NHÓM WIKI TRUYỆN
CHIA SẺ TRUYỆN CHO BẠN BÈ CÙNG XEM:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!