Thông tin truyện

Arale - Dr Slump

Tác giả:

Akira Toriyama

Thể loại:

Các truyện khác

Nhóm dịch:

Đang cập nhật...

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

366

Arale - Dr Slump

Nhân vật chính của truyện là Arale, một cô bé robot giống hệt con người . Tiến sĩ Slump tạo ra Arale nhằm khẳng định tài năng siêu việt của mình. Nhưng vì một lí do nào đó mà ngay khi hoàn thành Arale đã phải cần đến một cái kính cận. Có thể nói Arale là một cô bé rất ngộ nghĩnh, hiếu động và có sức mạnh kinh hồn. Arale luôn thích những cuộc phiêu lưu và sau những lần đó cô thường mang về nhà những con vật to lớn như khủng long mà lại luôn coi chúng như các con thú cưng. Arale cũng xuất hiện 2-3 lần trong bộ dragon ball

BÁO CHAP LỖI VÀO NHÓM -> WIKI TRUYỆN

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Arale - Dr Slump – Chap 1 28/09/2017
2 Arale - Dr Slump – Chap 2 28/09/2017
3 Arale - Dr Slump – Chap 3 28/09/2017
4 Arale - Dr Slump – Chap 4 28/09/2017
5 Arale - Dr Slump – Chap 5 28/09/2017
6 Arale - Dr Slump – Chap 6 28/09/2017
7 Arale - Dr Slump – Chap 7 28/09/2017
8 Arale - Dr Slump – Chap 8 28/09/2017
9 Arale - Dr Slump – Chap 9 28/09/2017
10 Arale - Dr Slump – Chap 10 28/09/2017
11 Arale - Dr Slump – Chap 11 29/09/2017
12 Arale - Dr Slump – Chap 12 29/09/2017
13 Arale - Dr Slump – Chap 13 29/09/2017
14 Arale - Dr Slump – Chap 14 29/09/2017
15 Arale - Dr Slump – Chap 15 29/09/2017
16 Arale - Dr Slump – Chap 16 29/09/2017
17 Arale - Dr Slump – Chap 17 29/09/2017
18 Arale - Dr Slump – Chap 18 29/09/2017
19 Arale - Dr Slump – Chap 19 03/10/2017
20 Arale - Dr Slump – Chap 20 03/10/2017
21 Arale - Dr Slump – Chap 21 03/10/2017
22 Arale - Dr Slump – Chap 22 03/10/2017
23 Arale - Dr Slump – Chap 23 03/10/2017
24 Arale - Dr Slump – Chap 24 03/10/2017
25 Arale - Dr Slump – Chap 25 03/10/2017
26 Arale - Dr Slump – Chap 26 03/10/2017
27 Arale - Dr Slump – Chap 27 03/10/2017
28 Arale - Dr Slump – Chap 28 03/10/2017
29 Arale - Dr Slump – Chap 29 03/10/2017
30 Arale - Dr Slump – Chap 30 03/10/2017
31 Arale - Dr Slump – Chap 31 03/10/2017
32 Arale - Dr Slump – Chap 32 03/10/2017
33 Arale - Dr Slump – Chap 33 03/10/2017
34 Arale - Dr Slump – Chap 34 03/10/2017
35 Arale - Dr Slump – Chap 35 03/10/2017
36 Arale - Dr Slump – Chap 36 03/10/2017
37 Arale - Dr Slump – Chap 37 03/10/2017
38 Arale - Dr Slump – Chap 38 03/10/2017
39 Arale - Dr Slump – Chap 39 03/10/2017
40 Arale - Dr Slump – Chap 40 03/10/2017
41 Arale - Dr Slump – Chap 41 03/10/2017
42 Arale - Dr Slump – Chap 42 03/10/2017
43 Arale - Dr Slump – Chap 43 03/10/2017
44 Arale - Dr Slump – Chap 44 03/10/2017
45 Arale - Dr Slump – Chap 45 03/10/2017
46 Arale - Dr Slump – Chap 46 03/10/2017
47 Arale - Dr Slump – Chap 47 03/10/2017
48 Arale - Dr Slump – Chap 48 03/10/2017
49 Arale - Dr Slump – Chap 49 03/10/2017
50 Arale - Dr Slump – Chap 50 03/10/2017
51 Arale - Dr Slump – Chap 51 03/10/2017
52 Arale - Dr Slump – Chap 52 03/10/2017
53 Arale - Dr Slump – Chap 53 03/10/2017
54 Arale - Dr Slump – Chap 54 03/10/2017
55 Arale - Dr Slump – Chap 55 03/10/2017
56 Arale - Dr Slump – Chap 56 03/10/2017
57 Arale - Dr Slump – Chap 57 03/10/2017
58 Arale - Dr Slump – Chap 58 03/10/2017
59 Arale - Dr Slump – Chap 59 09/10/2017
60 Arale - Dr Slump – Chap 60 09/10/2017
61 Arale - Dr Slump – Chap 61 09/10/2017
62 Arale - Dr Slump – Chap 62 09/10/2017
63 Arale - Dr Slump – Chap 63 09/10/2017
64 Arale - Dr Slump – Chap 64 09/10/2017
65 Arale - Dr Slump – Chap 65 09/10/2017
66 Arale - Dr Slump – Chap 66 09/10/2017
67 Arale - Dr Slump – Chap 67 09/10/2017
68 Arale - Dr Slump – Chap 68 09/10/2017
69 Arale - Dr Slump – Chap 69 09/10/2017
70 Arale - Dr Slump – Chap 70 09/10/2017
71 Arale - Dr Slump – Chap 71 09/10/2017
72 Arale - Dr Slump – Chap 72 09/10/2017
73 Arale - Dr Slump – Chap 73 09/10/2017
74 Arale - Dr Slump – Chap 74 09/10/2017
75 Arale - Dr Slump – Chap 75 09/10/2017
76 Arale - Dr Slump – Chap 76 09/10/2017
77 Arale - Dr Slump – Chap 77 09/10/2017
78 Arale - Dr Slump – Chap 78 09/10/2017
79 Arale - Dr Slump – Chap 79 09/10/2017
80 Arale - Dr Slump – Chap 80 09/10/2017
81 Arale - Dr Slump – Chap 81 09/10/2017
82 Arale - Dr Slump – Chap 82 09/10/2017
83 Arale - Dr Slump – Chap 83 09/10/2017
84 Arale - Dr Slump – Chap 84 09/10/2017
85 Arale - Dr Slump – Chap 85 09/10/2017
86 Arale - Dr Slump – Chap 86 09/10/2017
87 Arale - Dr Slump – Chap 87 09/10/2017
88 Arale - Dr Slump – Chap 88 09/10/2017
89 Arale - Dr Slump – Chap 89 09/10/2017
90 Arale - Dr Slump – Chap 90 09/10/2017
91 Arale - Dr Slump – Chap 91 09/10/2017
92 Arale - Dr Slump – Chap 92 09/10/2017
93 Arale - Dr Slump – Chap 93 09/10/2017
94 Arale - Dr Slump – Chap 94 09/10/2017
95 Arale - Dr Slump – Chap 95 09/10/2017
96 Arale - Dr Slump – Chap 96 09/10/2017
97 Arale - Dr Slump – Chap 97 09/10/2017
98 Arale - Dr Slump – Chap 98 09/10/2017
99 Arale - Dr Slump – Chap 99 09/10/2017
100 Arale - Dr Slump – Chap 100 09/10/2017
101 Arale - Dr Slump – Chap 101 09/10/2017
102 Arale - Dr Slump – Chap 102 09/10/2017
103 Arale - Dr Slump – Chap 103 09/10/2017
104 Arale - Dr Slump – Chap 104 09/10/2017
105 Arale - Dr Slump – Chap 105 09/10/2017
106 Arale - Dr Slump – Chap 106 09/10/2017
107 Arale - Dr Slump – Chap 107 09/10/2017
108 Arale - Dr Slump – Chap 108 09/10/2017
109 Arale - Dr Slump – Chap 109 09/10/2017
110 Arale - Dr Slump – Chap 110 09/10/2017
111 Arale - Dr Slump – Chap 111 09/10/2017
112 Arale - Dr Slump – Chap 112 09/10/2017
113 Arale - Dr Slump – Chap 113 09/10/2017
114 Arale - Dr Slump – Chap 114 09/10/2017
115 Arale - Dr Slump – Chap 115 09/10/2017
116 Arale - Dr Slump – Chap 116 09/10/2017
117 Arale - Dr Slump – Chap 117 09/10/2017
118 Arale - Dr Slump – Chap 118 09/10/2017
119 Arale - Dr Slump – Chap 119 09/10/2017
120 Arale - Dr Slump – Chap 120 09/10/2017
121 Arale - Dr Slump – Chap 121 09/10/2017
122 Arale - Dr Slump – Arale vs Cell ai mạnh hơn? 16/02/2019

Bình luận

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!