Thông tin truyện

Arale - Dr Slump

Tác giả:

Akira Toriyama

Thể loại:

Các truyện khác

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

513

Arale - Dr Slump

Nhân vật chính của truyện là Arale, một cô bé robot giống hệt con người . Tiến sĩ Slump tạo ra Arale nhằm khẳng định tài năng siêu việt của mình. Nhưng vì một lí do nào đó mà ngay khi hoàn thành Arale đã phải cần đến một cái kính cận. Có thể nói Arale là một cô bé rất ngộ nghĩnh, hiếu động và có sức mạnh kinh hồn. Arale luôn thích những cuộc phiêu lưu và sau những lần đó cô thường mang về nhà những con vật to lớn như khủng long mà lại luôn coi chúng như các con thú cưng. Arale cũng xuất hiện 2-3 lần trong bộ dragon ball

BÁO CHAP LỖI VÀO NHÓM -> WIKI TRUYỆN

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1Arale - Dr Slump – Chap 1 28/09/2017
2Arale - Dr Slump – Chap 2 28/09/2017
3Arale - Dr Slump – Chap 3 28/09/2017
4Arale - Dr Slump – Chap 4 28/09/2017
5Arale - Dr Slump – Chap 5 28/09/2017
6Arale - Dr Slump – Chap 6 28/09/2017
7Arale - Dr Slump – Chap 7 28/09/2017
8Arale - Dr Slump – Chap 8 28/09/2017
9Arale - Dr Slump – Chap 9 28/09/2017
10Arale - Dr Slump – Chap 10 28/09/2017
11Arale - Dr Slump – Chap 11 29/09/2017
12Arale - Dr Slump – Chap 12 29/09/2017
13Arale - Dr Slump – Chap 13 29/09/2017
14Arale - Dr Slump – Chap 14 29/09/2017
15Arale - Dr Slump – Chap 15 29/09/2017
16Arale - Dr Slump – Chap 16 29/09/2017
17Arale - Dr Slump – Chap 17 29/09/2017
18Arale - Dr Slump – Chap 18 29/09/2017
19Arale - Dr Slump – Chap 19 03/10/2017
20Arale - Dr Slump – Chap 20 03/10/2017
21Arale - Dr Slump – Chap 21 03/10/2017
22Arale - Dr Slump – Chap 22 03/10/2017
23Arale - Dr Slump – Chap 23 03/10/2017
24Arale - Dr Slump – Chap 24 03/10/2017
25Arale - Dr Slump – Chap 25 03/10/2017
26Arale - Dr Slump – Chap 26 03/10/2017
27Arale - Dr Slump – Chap 27 03/10/2017
28Arale - Dr Slump – Chap 28 03/10/2017
29Arale - Dr Slump – Chap 29 03/10/2017
30Arale - Dr Slump – Chap 30 03/10/2017
31Arale - Dr Slump – Chap 31 03/10/2017
32Arale - Dr Slump – Chap 32 03/10/2017
33Arale - Dr Slump – Chap 33 03/10/2017
34Arale - Dr Slump – Chap 34 03/10/2017
35Arale - Dr Slump – Chap 35 03/10/2017
36Arale - Dr Slump – Chap 36 03/10/2017
37Arale - Dr Slump – Chap 37 03/10/2017
38Arale - Dr Slump – Chap 38 03/10/2017
39Arale - Dr Slump – Chap 39 03/10/2017
40Arale - Dr Slump – Chap 40 03/10/2017
41Arale - Dr Slump – Chap 41 03/10/2017
42Arale - Dr Slump – Chap 42 03/10/2017
43Arale - Dr Slump – Chap 43 03/10/2017
44Arale - Dr Slump – Chap 44 03/10/2017
45Arale - Dr Slump – Chap 45 03/10/2017
46Arale - Dr Slump – Chap 46 03/10/2017
47Arale - Dr Slump – Chap 47 03/10/2017
48Arale - Dr Slump – Chap 48 03/10/2017
49Arale - Dr Slump – Chap 49 03/10/2017
50Arale - Dr Slump – Chap 50 03/10/2017
51Arale - Dr Slump – Chap 51 03/10/2017
52Arale - Dr Slump – Chap 52 03/10/2017
53Arale - Dr Slump – Chap 53 03/10/2017
54Arale - Dr Slump – Chap 54 03/10/2017
55Arale - Dr Slump – Chap 55 03/10/2017
56Arale - Dr Slump – Chap 56 03/10/2017
57Arale - Dr Slump – Chap 57 03/10/2017
58Arale - Dr Slump – Chap 58 03/10/2017
59Arale - Dr Slump – Chap 59 09/10/2017
60Arale - Dr Slump – Chap 60 09/10/2017
61Arale - Dr Slump – Chap 61 09/10/2017
62Arale - Dr Slump – Chap 62 09/10/2017
63Arale - Dr Slump – Chap 63 09/10/2017
64Arale - Dr Slump – Chap 64 09/10/2017
65Arale - Dr Slump – Chap 65 09/10/2017
66Arale - Dr Slump – Chap 66 09/10/2017
67Arale - Dr Slump – Chap 67 09/10/2017
68Arale - Dr Slump – Chap 68 09/10/2017
69Arale - Dr Slump – Chap 69 09/10/2017
70Arale - Dr Slump – Chap 70 09/10/2017
71Arale - Dr Slump – Chap 71 09/10/2017
72Arale - Dr Slump – Chap 72 09/10/2017
73Arale - Dr Slump – Chap 73 09/10/2017
74Arale - Dr Slump – Chap 74 09/10/2017
75Arale - Dr Slump – Chap 75 09/10/2017
76Arale - Dr Slump – Chap 76 09/10/2017
77Arale - Dr Slump – Chap 77 09/10/2017
78Arale - Dr Slump – Chap 78 09/10/2017
79Arale - Dr Slump – Chap 79 09/10/2017
80Arale - Dr Slump – Chap 80 09/10/2017
81Arale - Dr Slump – Chap 81 09/10/2017
82Arale - Dr Slump – Chap 82 09/10/2017
83Arale - Dr Slump – Chap 83 09/10/2017
84Arale - Dr Slump – Chap 84 09/10/2017
85Arale - Dr Slump – Chap 85 09/10/2017
86Arale - Dr Slump – Chap 86 09/10/2017
87Arale - Dr Slump – Chap 87 09/10/2017
88Arale - Dr Slump – Chap 88 09/10/2017
89Arale - Dr Slump – Chap 89 09/10/2017
90Arale - Dr Slump – Chap 90 09/10/2017
91Arale - Dr Slump – Chap 91 09/10/2017
92Arale - Dr Slump – Chap 92 09/10/2017
93Arale - Dr Slump – Chap 93 09/10/2017
94Arale - Dr Slump – Chap 94 09/10/2017
95Arale - Dr Slump – Chap 95 09/10/2017
96Arale - Dr Slump – Chap 96 09/10/2017
97Arale - Dr Slump – Chap 97 09/10/2017
98Arale - Dr Slump – Chap 98 09/10/2017
99Arale - Dr Slump – Chap 99 09/10/2017
100Arale - Dr Slump – Chap 100 09/10/2017
101Arale - Dr Slump – Chap 101 09/10/2017
102Arale - Dr Slump – Chap 102 09/10/2017
103Arale - Dr Slump – Chap 103 09/10/2017
104Arale - Dr Slump – Chap 104 09/10/2017
105Arale - Dr Slump – Chap 105 09/10/2017
106Arale - Dr Slump – Chap 106 09/10/2017
107Arale - Dr Slump – Chap 107 09/10/2017
108Arale - Dr Slump – Chap 108 09/10/2017
109Arale - Dr Slump – Chap 109 09/10/2017
110Arale - Dr Slump – Chap 110 09/10/2017
111Arale - Dr Slump – Chap 111 09/10/2017
112Arale - Dr Slump – Chap 112 09/10/2017
113Arale - Dr Slump – Chap 113 09/10/2017
114Arale - Dr Slump – Chap 114 09/10/2017
115Arale - Dr Slump – Chap 115 09/10/2017
116Arale - Dr Slump – Chap 116 09/10/2017
117Arale - Dr Slump – Chap 117 09/10/2017
118Arale - Dr Slump – Chap 118 09/10/2017
119Arale - Dr Slump – Chap 119 09/10/2017
120Arale - Dr Slump – Chap 120 09/10/2017
121Arale - Dr Slump – Chap 121 09/10/2017
122Arale - Dr Slump – Arale vs Cell ai mạnh hơn? 16/02/2019

Bình luận

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!