Zuno – Người biết tất cả mọi thứ trong vũ trụ

Zuno (ズ ノ ー; nghĩa “bộ não”) là một nhân vật bí ẩn, người biết tất cả mọi thứ trong vũ trụ.