Tien Shinhan

Tien Shinhan (天津飯, Tenshinhan) là một trong những chiến binh mạnh nhất vũ trụ thứ 7 , anh là người bạn thân nhất đối với Chiaotzu