Jaco

Jaco (ジ ャ コ · テ ィ リ メ ン テ ン ピ ボ ッ シ, Jako Tirimentenpibosshi) là thành viên ưu tú của đội tuần tra viên thiên hà. Anh còn được biết đến dưới tên Mask Man (người đàn ông đeo mặt nạ)