Future Trunks

Future Trunks (未来のトランクス,Mirai No Torankusu) là con của Bulma và Vegeta (lai Saiyan và Trái Đất) trong một dòng thời gian khác