Sức mạnh của Granola là ai - Granola Dragon Ball Super Sức mạnh của Granola là ai - Granola Dragon Ball Super

Granola

“Để báo thù cho những người Cereallian, tôi phải mạnh hơn bất kì ai!”
Bài cùng tác giả
Bài viết xem nhiều

Bạn thích Vegeta hay Goku hơn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *