Sức mạnh của Granola là ai - Granola Dragon Ball Super

Granola

“Để báo thù cho những người Cereallian, tôi phải mạnh hơn bất kì ai!”
Bài cùng tác giả
Bài viết xem nhiều

Ai là thần hủy diệt mạnh nhất?

Leave a Reply

Your email address will not be published.