Anilaza

Anilaza (ア ニ ラ ー ザ Aniraza) là kết quả của sự kết hợp giữa Koichiarator và Paparoni của Team vũ trụ 3