Các thế hệ thượng đế

Guardian (神様, Kami-sama; lit. “God”) là tập hợp các thượng đế trong Dragon Ball. Có nhiệm vụ giám sát và bảo vệ các hành tinh.