TOEI Animation

Kẻ bắt chúng ta chờ mỗi tuần/lần mà không làm luôn 1 thể =))