Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission Tập 32

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT:

Đôi cánh của cell hoàn toàn vô nghĩa (không dùng để bay)

Super Dragon Ball Heroes Là Bộ Phim Dài Tập Được Tạo Ra Với Mục Đích Quảng Cáo Cho Tựa Game Cùng Tên, Không Liên Quan Đến Cốt Truyện Chính Của Dragon Ball.

Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission

Tập 32

CÁC TẬP TRƯỚC

Nhấn Vào Hình

https://dragonballwiki.net/xemphim/db-movie/super-dragon-ball-heroes

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT:

Đôi cánh của cell hoàn toàn vô nghĩa (không dùng để bay)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dragon Ball Wiki