Super Dragon Ball Heroes Tập 17

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT:

Gohan có thể bắn Kamehameha bằng 1 tay. Như vậy việc tích tụ Ki không nhất thiết cần 2 tay.

----------------------------------------------------------------------------

Super Dragon Ball Heroes Là Bộ Phim Dài Tập Được Tạo Ra Với Mục Đích Quảng Cáo Cho Tựa Game Cùng Tên, Không Liên Quan Đến Cốt Truyện Chính Của Dragon Ball.

 Super Dragon Ball Heroes  Tập 17

Ngày Chiếu: 27 Tháng 10

Nguồn : Terez27

Nguồn : Kame

CÁC TẬP TRƯỚC

( Tập 1 đến Tập 16 )

Nhấn Vào Hình

https://dragonballwiki.net/xemphim/db-movie/super-dragon-ball-heroes

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT:

Gohan có thể bắn Kamehameha bằng 1 tay. Như vậy việc tích tụ Ki không nhất thiết cần 2 tay.

----------------------------------------------------------------------------

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!