Vũ khí trong dragon ball -các công cụ trong dragon ball

Công cụ, vũ khí Archive

Radar

Dragon Radar (ドラゴンレーダー) là một thiết bị định vị vị trí của các viên ngọc rồng, giúp cho người sử dụng tìm kiếm dễ dàng hơn. ...Read More

Viên Capsule

(Viên Capsule là gì-Capsule dragon ball-Viên biến hình dragon ball) Viên Capsules (カ プ セ ル), còn được gọi là DynoCaps hoặc Hoi-Poi Capsules, được tạo ra bởi Tiến sĩ Brief của Tổng công ty Capsule, với mục đích cất giữ hàng hóa trong 1 ...Read More