Các bài phỏng vấn tác giả Akira Toriyama - Akira Toriyama Interview

.

CÁP QUANG BIỂN ĐANG BỊ ĐỨT NÊN VÀO CÁC BÀI VIẾT BỊ CHẬM.

MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM (Dự kiến giữa tháng 12 mới hết).

Phỏng vấn Akira Toriyama Archive