(cập nhật) Tường thuật kết quả giải đấu 12 vũ trụ

Bài này sẽ lên top mỗi tuần/lần để update tình hình giải đấu